TrhNapadu.cz

O TrhNapadu.cz

Portál trhnapadu.cz vznikl na přelomu let 2007 a 2008. Hlavním cílem bylo propojit autory zajímavých projektů s investory, kteří hledají příležitost k investování.

Za portálem trhnapadu.cz je i tým Trh Nápadů, který pomáhá uživatelům portálu – autorům projektů, investorům a autorům nápadů ve společném úsilí dotahovat jejich záměry do úspěšného konce. Tým Trh Nápadů se sám ocitl ve všech polohách – na počátku byl nápad, potom projekt a nakonec investice. Výsledkem je náš skvělý portál, který dále rozvíjíme.

 

Mnoho investorů se shoduje v tom, že dobrých nápadů jsou tuny, dobrých příležitostí je výrazně méně a reálný projektů je minimum. O to více je funkce našeho portálu cennější, že máme statistiku chování jednotlivých zájemců – autorů projektů i investorů. A víme, kde dělají nejvíce chyb. V tom se oběma stranám snažíme pomoci, aby se odbouraly bariéry.

 

Portál trhnapadu.cz je burza myšlenek. Má své hodnoty a principy.

Hodnoty jsou zakotveny v jednotlivých funkcích portálu: autor projektu se může vracet, doplňovat a zlepšovat projekt – Tým Trh Nápadů dohlíží na to, že nebudou prezentovány nevhodné informace. Obsahová supervize se týká všech příspěvků na portál.

 

Principy jsou obsaženy ve struktuře portálu. Pracujeme s třemi základními objekty:

 

Nápad - Nápady jsou samotné myšlenky, které mohou sloužit ostatním jako inspirace. Tato myšlenka není nijak dále zpracovaná a jedná se o velmi surový polotovar, kterých jsou v našich hlavách stovky a tisíce.

 

Projekt – Vychází z nápadu, ale má svou cenu a detailnější obsah. Autor projektu rovněž uvádí tzv. hodnotu projektu = prostředky, které do projektu požaduje. Projekt by měl mít v popisu uvedený cíl (výsledný stav) a představu autora o partnerství s investorem. Nejúspěšnější autoři projektů uvádějí i jednoduchou časovou osu, propracovaný záměr a financování zachycené v ekonomických tabulkách. Nástroje ZLEPŠIT PROJEKT umožňují toto vše jednoduše k projektu přidat.

 

Vizitka Investora - Nabídka peněz do příležitosti, kterou investor konkretizuje, co do výše finančních prostředků a druhu investice.

 

Základním principem je soutěž: Chci být lepší než ostatní. Tento princip je do funkcí portálu neustále dopracováván. Základní možnosti jsou: ZLEPŠI PROJEKT z pohledu investora, bankéře nebo pod osobní supervizí experta a následně využít možnosti inzerce – TOP (upřednostnění v seznamu na první kliknutí) nebo SUPER inzerát (banner v záhlaví stránky).

Přes Trh Nápadů od vzniku do poloviny roku 2017 prošlo přes 4.500 projektů a přes 900 investorů. Neaktuální příspěvky jsou ovšem převedeny do Archívu.

 

Naše vize:

DISPONUJEME JEDNOU Z NEJVĚTŠÍCH DATABÁZÍ PROJEKTŮ A NÁPADŮ. RÁDI BYCHOM POSTAVILI TRHNAPADU.CZ NA PEVNÝCH ZÁKLADECH ČESKÉ VYNALÉZAVOSTI A PODNIKAVOSTI BĚHEM NĚKOLIKA LET VYTVOŘIT Z NÁPADŮ KOMODITU, KTERÁ BUDE JEDNÍM Z HNACÍCH MOTORŮ EVROPSKÉ EKONOMIKY. 

Confirm